PRIJZEN

Concurrerende prijzen en heldere afspraken

Ieder bedrijf is anders. Hoeveel administratieve taken verricht u zelf en hoeveel besteedt u uit? Dat bepaalt uw kosten. Wij kunnen daarom hier slechts een indicatie geven van uw kosten. Onze prijsstelling is concurrerend en ook daarom bieden wij u aan vrijblijvend een offerte aan te vragen. Heel belangrijk is dat u niet voor verrassingen komt te staan. Daarom maken wij altijd heldere afspraken met u.

CONTRACTVORMEN

Vast bedrag per maand
Eerst spreken wij met u af wat u in een jaar van ons verwacht. Bijvoorbeeld: per kwartaal uw boekhouding verwerken, uw BTW aangiften verzorgen, uw jaarrekening maken en uw aangifte IB indienen. Misschien wilt u ook dat wij voor uw werknemers de loonstroken en loonaangiften verzorgen. Afhankelijk van uw wensen berekenen wij een vast bedrag per maand. In goed overleg wordt het maandbedrag - indien nodig - jaarlijks herzien. Prijsindicatie: vanaf E 140,-- per maand, exclusief BTW.

Uurtarief
U kunt er ook voor kiezen ons per gewerkt uur te betalen. Er worden zo nodig verschillende tarieven gehanteerd voor verschillende soorten werkzaamheden. Gaat het om boekhoudkundige werkzaamheden? Dan betaalt u E 57,50 per uur excl. BTW. Gaat het om strategisch advies t.b.v. uw onderneming? Dan betaalt u E 95,-- per uur exclusief BTW. Facturering geschiedt maandelijks. Per opdracht of per jaar hanteren wij een minimumbedrag van E 495,-- exclusief BTW.

Nacalculatie
Soms is het wenselijk op basis van nacalculatie een opdracht uit te voeren. U betaalt eerst een deel van de begrote kosten vooraf (minimaal 50%). Na afronding van de opdracht ontvangt u een duidelijk gespecificeerde factuur waarop de vooruitbetaling in mindering wordt gebracht.

 

LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze betalingstermijn is 15 dagen na factuurdatum. Indien gewenst kunnen wij met u afspreken dat het bedrag maandelijks automatisch van uw rekening wordt afgeschreven. Verder zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing. Die vindt u hier.